Wu stil

Wu stil

Wu stil pridaje posebnu važnost zdravstvenom aspektu kao temeljnom elementu unapređenja kvalitete života.

Osnovna karakteristika ovog stila je kombinacija jednostavnih fluidnih pokreta i statičkih pozicija. Statička pozicija omogućava osvještavanje tijela i ima trenutan i dubok efekt. Ovakav način treninga povećava ukupni energetski potencijal te razvija snagu i otpornost na fizičkom i emotivnom nivou.

Jednostavni pokreti i visoki stavovi omogućavaju da ovaj poseban stil Taijiquana vježbaju i osobe slabog zdrastvenog stanja i kondicije. Idealan je za one koji se prvi put susreću s ovakvom vrstom vježbi.

Sa konstantnom praksom u vremenu od 3 do 6 mjeseci moguće je ostvariti transformaciju na osobnom planu kako fizičkom tako i emotivnom te postići visok stupanj zdravlja, sreće i harmonije.

Utemeljitelj stila bio je Wu Quanyou učenik slavnog Yang Luchana (osnivača Yang stila). Wu Quanyoua naslijedio je njegov sin Wu Jianquan koj je nastavio razvijati stil. Jedan od njegovih učenika bio je i Veliki Majstor Wu Tunan. Osim sa Wu Jianquanom Wu Tunan je učio Tai Jiquan i sa Yang Shaohouom (sinom Yang Luchana).

Majstor Wu Tunan počeo je vježbati u dobi od 9 godina teško bolestan. Bolovao je od dječje paralize, hepatitisa i imao je desnu nogu 2 cm kraću. Sa stalnim redovnim vježbanjem uspio je izliječiti sve svoje bolesti i doživjeti u zdravlju 106 godina. 

Zbog snažnog iscjeljujućeg djelovanja pogodan za ljude s kroničnim tegobama i ljude treće životne dobi za koje, na upit, podučavamo i kreiramo posebne programe i skladu s njihovim potrebama.

Za više informacija: taichipula@gmail.com