Chen stil

CHENJIAGOU TAIJI QUAN

Chen stil je originalni , izvorni stil iz kojeg su se razvili svi ostali danas poznati stilovi Taiji quana. U potpunosti je zadržao svoj borilački karakter. Karakteristika stila su spiralni pokreti te izmjena mekih i sporih pokreta sa brzim i eksplozivnim (Fa Jing).Odlikuje ga bogatstvo metoda i formi golim rukama, oružjem i vježbama u paru.

Sastoji se od tri metode ili škole: Lao jia (stara), Xin jia (nova) i Xiao jia (mala).

Obje metode, i Lao jia i Xin jia, sastoje se od dvije forme Yi lu (prva forma) i Er lu (druga forma) poznata i pod nazivom Pao chui. Sve tri metode imaju i forme s oružjem, a to su: mač, sablja, dvije sablje, koplje, halabarda i lepeza.

Jedna od karakterističnih metoda Taijiquana su vježbe u paru Tui shou ili gurajući dlanovi. U Chen stilu ima pet metoda ovih vježbi. I na kraju San shou ili slobodna borba.

Naša škola slijedi metodu i program Majstora Zhu Tiancaia, XIX. generacija majstora iz Chenjiagoua, mjesta rođenja Taijiquana. Majstor Zhu Tiancai je jedan od četiri Jin Gang-a,največih majstora 19. generacije, izabranih čuvara tradicije Chenjiagou Taiji quana, a Majstor David Petrović njegov službeni predstavnik i nasljednik. Više na David Petrović

Program:

1. tečaj:

 • Taiji Qigong
 • Chan si gong – vježbe namatanja svile
 • Lao ji Forma 4 – četri osnovna koraka

2. tečaj:

 • Lao jia forma 13

3. napredni tečajevi;

 • Laojia Yi lu 72 – tradicionalna duga forma
 • Tui shou- gurajući dlanovi
 • Taiji Jian – forma s mačem
 • Laojia Er lu – Paochui- tradicionalna druga forma
 • Taiji Dao – forma sa sabljom
 • Xinjia Yi lu
 • Xin jia Er lu
 • Forma Fa jing 42
 • Ostale forme sa oružjem

Kontakt: taichipula@gmail.com