Qi Gong – Chi Kung

Znak Qi, u kineskom jeziku , predstavljen je parom što se diže iznad riže koja ključa; drevna forma predstavljala je sunce, vatru i paru. Značenje može biti dah, para, zrak, vitalna energija,… bezbrojne su definicije koje mogu biti dane. U sebi zapravo sadrži ideju nečeg čije kretanje daje život. Znak Gong predstavlja rad, kultiviranje, sposobnost, vještinu. Znači da je Qi Gong “sposobnost korištenja vitalne energije”. U Tai Chi klubu Pula uči se upravljanje Qi-em na način da se pokret koristi za život u zdravlju.

Od više tisuća stilova koji postoje u Kini odabrali smo Health Qigong forme, Zhi Neng Qigong i Shi Ba Shi Qigong zbog njihovih dobrobiti za zdravlje vježbača.