Taijiquan – Tai Chi Chuan

VJEŽBA ZA ZDRAVLJE

Danas se Tai Ji Quan vježba prvenstveno kao vježba za postizanje dobrog zdravlja i jedan je od najraširenijih oblika rekreacije u svijetu. Sama vježba je skup međusobno povezanih pokreta koji čine formu. Pokreti se izvode opušteno, povezano sa disanjem i uz mentalnu koncentraciju. Takvo izvođenje omogućava pravilan protok Qi-a odnosno životne energije kroz tijelo. Qi tonificira tkiva i organe te povećava opći energetski nivo, jača imunitet i poboljšava djelovanje svih tjelesnih sistema: živčanog, respiratornog, kardiovaskularnog itd. Također je jedan od najboljih načina za oslobađanje i savladavanje stresa.

SAMOOBRANA

U svojoj biti Taijiquan je borilačka vještina, vrlo efikasna i sofisticirana. Sastoji se od forme koja je skup raznih tehnika kao što su udarci, hvatanja, uvrtanja, poluge itd., zatim vježbi u paru Tui Shou (gurajući dlanovi) i formi s oružjem. Da bi se postigla efikasnost u primjeni tehnika potrebno je ujediniti namjeru (um), energiju (Qi) i fizičku snagu što zahtijeva višegodišnje intenzivno vježbanje.

MEDITACIJA U POKRETU

Taijiquan nije samo fizička vježba već je upotreba uma odnosno koncentracija jedan od temeljnih principa. Stoga je Taijiquan poznat i kao meditacija u pokretu. Vježbajući formu svjesnost se usmjerava u Dan Tien, gravitacijski i energetski centar tijela, dovodeći vježbača u stanje cjelovite tjelesne budnosti i opuštene pažnje u kojoj um i tijelo djeluju skladno i spontano.

DUHOVNA PRAKSA

Kroz svakodnevnu praksu Taijiquan nas povezuje sa našom izvornom prirodom postajući tako put razumijevanja i samospoznaje. Uči nas kako postići harmoniju i jedinstvo u interakciji sa sobom, drugima i cjelokupnim univerzumom.