Voditelji centra

DAVID PETROVIĆ

Predsjednik je i glavni instruktor Centra Yuan Tong. Majstorirao je u kolovozu 2011. u Chen Jiagou u Kini, rodnom mjestu Taiji quana, kod svog učitelja Majstora Zhu Tiancaia, jednog od četiri najveća živuća majstora izvornog Taiji Quana  i jednog od četiri Jinggana,čuvara tradicije, iz sela Chen Jiagou. Prije toga završio je  trogodišnju školu za instruktora Taiji Quana i dvogodišnju školu Qi Gonga na Dao Yuan Akademiji iz Genove. David Petrović bio je prvak Hrvatske u Taiji Quanu godine 2013. u formama golih ruku i formama s oružjem te osvajač međunarodnih zlatnih odličja u formama Taiji Quana. Nositelj je crnog pojasa, certificirani učitelj u FIWUK-u (Federazione Italiana Wushu Kung Fu), majstor reikija i kvalitetan terapeut specijaliziran u više vrsta masaža, posebice orijentalnim, Tui Na i Shiatsu tretmanima. U mladosti aktivni glazbenik, David je i svoju ljubav prema glazbi pretočio  je u istraživanje zvuka kao terapeutskog medija. .

Helena PetrovićHELENA GAIA PETROVIĆ

Učiteljica je yoge, tai chi chuana i  raznih oblika pokreta i terapeutskog plesa s 25-godišnjim iskustvom u psihospiritualnim metodama. Helena je godine 1999. pokrenula Taiji Quan u Istri gdje danas sa suprugom vodi Centar orijentalnih vještina Yuan Tong. Suosnivačica je i GAIA-Holističkog centra za razvoj svijesti i osobnih potencijala  gdje facilitira TranceDance rituale, vodi tečajeve yoge i reikija, grupne meditacije, individualna savjetovanja i radionice osobnog razvoja. Majka je tri sina i zagovornica prirodnog poroda.

Tania Becker Von FalkensteinTANIA BECKER VON FALKENSTEIN

Tania Becker von Falkenstein doktorirala je sinologiju na Ruhrskom sveucilistu u Bochumu (Ruhr-Universtiät Bochum),Njemacka. Njezini interesi su prvenstveno anticka kineska filozofija i to posebno knjiga ranog filozofskog daoizma Zhuangzi, o kojoj je napisala magistarsku radnju.

Zadnjih pet godina istrazivala je karitativne organizacije u proslosti Kine i njihov utjecaj na moderni hospicijski pokret u Kini danas (tanatosociologija). To je i tema njezinog doktorata, koji je objavljen u Njemackoj u obliku knjige.

Tania Becker von Falkenstein je rodom iz Zagreba, gdje je 80-tih godina zavrsila studij povijesti umjetnosti i komparativne knjizevnosti. Ona je autorica i brojnih clanaka o modernoj kineskoj umjetnosti. Živi na relaciji Njemačka-Hrvatska-Kina. Redovna je profesorica na berlinskom sveučilištu gdje predaje modernu kinesku umjetnost.

Tania ima dvadesetogodišnje iskustvo u vježbanju Taiji quana.