Qi Gong

Chi-Kung

Znak Qi, u kineskom jeziku , predstavljen je parom što se diže iznad riže koja ključa; drevna forma predstavljala je sunce, vatru i paru. Značenje može biti dah, para, zrak, vitalna energija te se gubi u bezbrojnim definicijama koje mogu biti dane. U sebi zapravo sadrži ideju nečeg čije kretanje daje život.Znak Gong predstavlja sposobnost, vještinu. Znači da je Qi Gong “sposobnost korištenja vitalne energije”; uči se upravljanje Qi-em na način da se pokret koristi za život u zdravlju.