Chang quan

Chang quan ili duga šaka je stil koj u sebi sadrži osnovne karakteristike stilova sa sjevera Kine (Shaolin quan, Cha quan, Hua quan, itd.). Ovaj stil krasi bogatstvo raznovrsnih tehnika sa rukama i nogama, stavova, ravnoteže, skokovi i akrobacije. Sve to je posloženo u forme praznih ruku i forme sa oružjem (mač, sablja, štap i koplje). Zbog načina izvođenja formi i tehnika ovaj se stil preporuča djeci i mladima.