Wushu

Wu_shu

Naziv Wushu znači borilačka vještina, kod nas je poznatiji naziv kungfu. Wushu obuhvaća stotine različitih stilova u Kini. Može se podjeliti na tradicionalni i moderni. Moderni Wushu se djeli na stilove Chang quan (sjeverni stilovi) i Nan quan (južni stilovi).

Na olimpijskim igrama u Pekingu Wushu je bio demonstracijski sport.